top of page

Проблем со спорот

Страните во оваа спорна арбитража се:

Фата енерџи холдинг, Inc.

(Тужител)

</s></s>

v.

</s></s>

Кралство Коломба

(Испитаник)

Документацијата за спорниот проблем е следнава:

1. Фата Енерџи Холдинг, АД - Известување за арбитража.

2. Влада на Коломба - одговор на известувањето за арбитража.

3. Белешка за практиката на SIAC - Финансирање на трети страни.

4. АСЕАН сеопфатен договор за инвестиции.

5. Правила за инвестиции на SIAC 2017 година.

bottom of page